Veiligheid voorop

Neem contact op

Safety for U is gespecialiseerd in metingen van gifgassen en chemische dampen

Besloten ruimtes houden regelmatig giftige gassen vast. Het inademen van deze gassen of chemische dampen is gevaarlijk en kan de gezondheid ernstig schaden. Deze gassen en dampen hebben daarnaast een hoog explosierisico.


Een betrouwbaar protocol voor de betreding van dit soort ruimtes voorkomt ongelukken en beschermt tegen onnodige gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn gascontroles verplicht. Laat daarom uw ruimte inspecteren door Safety for U en garandeer de veiligheid van uw personeel.

Regelgeving over gevaarlijke stoffen in Nederland

Werkt u met gevaarlijke gassen? Dan is het belangrijk dat u hier verantwoord mee omgaat. Gasinspecties en ontgassing helpen hierbij en zijn soms zelfs verplichte onderdelen van uw werk.

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze sector en werken dan ook volgens de meest actuele richtlijnen en protocollen. De juiste maatregelen vereisen de juiste kennis. Safety for U investeert daarom in diepgaande kennis van de regel- en wetgeving over gevaarlijke stoffen en dampen.


Welke wetten heeft Nederland over dit onderwerp? 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u vragen heeft.

De Arbowet verstaat onder ‘gevaarlijke stoffen’ onder andere chemische stoffen en mengsels, brandstoffen, aardgas, lpg en fijnstoffen. Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers die met deze stoffen in aanraking komen te garanderen, is het werken hiermee aan strenge voorschriften en regels gebonden.

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen stelt strenge eisen aan het vervoeren van gevaarlijke stoffen en toxische dampen. Regelingen betreffen onder andere het weg- en spoorvervoer en de binnen-, zee- en luchtvaart. De regelgeving is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.


In de Wet milieubeheer staat omschreven aan welke voorwaarden bedrijven moeten voldoen om gevaarlijke stoffen te gebruiken of op te slaan. De gemeente of het provinciebestuur geeft de benodigde vergunningen af als een bedrijf door de keuring heen komt en controleert hierna de naleving van de besproken voorschriften.

Wetten omtrent productveiligheid beschermen consumenten voor onveilige of gevaarlijke producten. Regelgeving verplicht producenten daarnaast te voldoen aan bepaalde eisen in het productieproces. Zo is het gebruik van gevaarlijke gassen verboden.

Uitgelicht

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de risico's die samenhangen met het openen en betreden van ruimtes waarin zich vermoedelijk gevaarlijke stoffen bevinden.

Artikel 3.5g van het Arbobesluit verlangt van werkgevers dat zij de ruimte, voordat deze wordt betreden, onderzoeken op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en vervolgens maatregelen treffen om aangetroffen concentraties van gassen boven de grenswaarde te verlagen tot onder dat niveau.

Waar en hoe meet Safety for U uw risico?

Gevaarlijke gassen kunnen in elke besloten ruimte ontstaan. Safety for U meet elke locatie, door heel Nederland. 


Denk bijvoorbeeld aan:

 • (Zee)containers

 • Schepen

 • Landtanks

 • Grondtanks

 • Tank- en vacuümwagens

 • Kantoren

 • Woningen

 • Scholen

 • Instellingen

 • ADR-voertuigen: wij hebben hiervoor toestemming van het RDW

Safety for U werkt met moderne meetapparatuur die nauwkeurige resultaten leveren.

Geavanceerde meetkoffers

Onze meetkoffers zijn uitgerust met:

 • MULTIRAE IR voor de detectie van HCN, CO2 en oplosmiddelen

 • QRAE Black O2 / CO / H2S

 • QRAE + LEL / NH3 / PH3 met 0,01 ppm-resolutie

Douane en gasvrijverklaring

De douane voert fysieke controles uit op de inhoud van uw importcontainers en documenten. Om de veiligheid van deze beambte te waarborgen, heeft u altijd een gasvrijverklaring nodig. Een gasvrijverklaring uit het buitenland wordt in Nederland niet geaccepteerd. Safety for U voert de controle op locatie voor u uit.

Vinden wij geen schadelijke gassen in uw container? Dan ontvangt u een gasvrijverklaring die maximaal twee uur geldig is. Zowel u als de douanebeambte ontvangt hiervan een bevestiging in de vorm van een meetcertificaat. Deze wordt ook naar de opdrachtgever gestuurd.


Bevinden zich in de container gevaarlijke gassen? Dan moet de container worden ontgast op een door de douane vergund gasvak.