Veiligheid voorop

Neem contact op

Gasmetingen zijn van levensbelang

De veiligheid van uw personeel staat altijd voorop. Safety for U is specialist op het gebied van gasmeting en ontgassing van gevaarlijke dampen in besloten ruimtes. Wij inspecteren onder meer (zee)containers, schepen, grondtanks, landtanks en diverse panden.

Safety for U en onze gasmeetdeskundigen

De deskundigen of ‘gasdokters’ van Safety for U zijn specialist in het meten van toxische dampen en het zuurstofgehalte in besloten ruimtes. Wij werken met de nieuwste meetkoffers en houden uw ruimtes veilig en uw medewerkers gezond.

Onze gasdokters werken overal waar giftige gassen en gevaarlijke stoffen een rol kunnen spelen. Zo voeren zij gasmetingen uit voor de (petro)chemische industrie, containeropslagbedrijven en ondernemers in de scheepvaart. Ook schoolgebouwen, kantoorpanden en andere besloten ruimtes kunnen geïnspecteerd en veiliggesteld worden.


Lees meer over onze diensten of neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Gasmetingen op schepen

Het uitvoeren van gasmetingen in de scheepvaart is een vak apart. De metingen moeten gedaan worden met de juiste apparatuur en de juiste kennis.


Onze gasdokters zijn bijzonder professioneel en hebben jarenlange ervaring en affiniteit met de scheepvaart. Wij hebben bijvoorbeeld deskundigen in dienst die gevaren hebben als kapitein of stuurman en gewerkt hebben als safety officer of surveyor voor verzekeringsmaatschappijen.

Besloten ruimtes of onderdelen van schepen die in de scheepvaart onderzocht dienen te worden zijn onder andere:

  • Reguliere tanks

  • Dubbele bodemtanks

  • Ballasttanks

  • Binnenvaartschepen

  • Zeeschepen

Gasmetingen in containers

Gasmetingen in containers

Containers kunnen schadelijke gassen bevatten. Zeker als ze een verre reis achter de rug hebben en langere tijd gesloten zijn geweest. Laat uw containers altijd professioneel controleren, voordat iemand ze betreedt en zichzelf blootstelt aan onzichtbare, maar schadelijke dampen.

Wij inspecteren op locatie en verzorgen nauwkeurig werk met behulp van moderne meetkoffers. U ontvangt na elke gasmeting een gasvrijverklaring. Hiermee bent u verzekerd van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en beschermt u hen tegen gezondheidsproblemen.

Metingen voor de industrie

Metingen voor de industrie

Wilt u een gasmeting in uw pand of kantoor? Dat kan. Safety for U meet de kwaliteit van de lucht in uw gebouw en onderzoekt de aanwezigheid van eventuele toxische gassen.

Onze gasdokter voorziet u altijd van adequaat advies. Bij een eventuele afkeuring dragen wij concrete oplossingen aan om de locatie zo snel mogelijk gasvrij te maken. Uw veiligheid staat voorop.