Gaskeuring, ontgassing; gasveiligheid; explosiegevaar; productveiligheid;
Veiligheid voorop

Omgaan met gassen in containers

De Arbeidsinspectie komt regelmatig bedrijven tegen die containers betreden zonder bekend te zijn met de risico’s die dat met zich meebrengt. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de maatregelen die getroffen moeten worden om dat risico weg te nemen. Laat daarom uw container testen op schadelijke gassen en wees zeker van de veiligheid en gezondheid van uw personeel.
 

Wat zijn de risico’s van importcontainers?

Importcontainers maken vaak een lange reis voordat zij op uw haven of locatie zijn. Tijdens deze reis kunnen gevaarlijke gassen ontstaan. Deze gassen zijn soms al aanwezig tijdens het vergrendelen van de container.

De gassen die ontstaan vormen een gezondheids- of veiligheidsrisico voor de persoon die de container opent of gaat lossen. Laat daarom altijd uw containers onderzoeken en gasvrij verklaren door een gasdokter van Safety for U.

luchtveiligheid, arbeidsomstandigheden, Arbowet, milieubeheer,

Wat moet u doen als u importcontainers ontvangt?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: de veiligheid van uw werknemers staat voorop. Volg daarom onderstaande stappen om op verantwoorde wijze te werken.

Vooronderzoek

Het is belangrijk goed vooronderzoek te doen naar de container en verscheepte goederen. Besteed extra aandacht aan het controleren van:

  • land van herkomst
  • soort lading
  • producent van de lading
  • leverancier van het product
  • verpakkingsmateriaal
  • wijze van belading
  • ketenafspraken en de historie van de container
  • branche-informatie en containerstroom

Ketenafspraken
In de logistieke keten worden afspraken gemaakt over het toevoegen en gebruik van biociden. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Onze deskundigen kunnen u daarbij helpen.

Verder dient u bij de leverancier van de lading informatie op te vragen over de stoffen die tijdens het transport mogelijk vrij kunnen komen, bijvoorbeeld als gevolg van het fabricageproces.

Ook is het van belang om te weten of in de lading chemische processen kunnen optreden. Houd er altijd rekening mee dat gemaakte afspraken niet altijd worden nagekomen in verband met kosten of levertijden.

Ontgassen en gasmetingen

Safety for U hanteert verschillende methodes om eventuele toxische dampen en gassen te verwijderen uit uw containers.

Mechanisch ventileren
Mechanische ventilatie is een effectieve wijze om gevaarlijke gassen uit uw container te verwijderen. Afhankelijk van hoe dicht de container of ruimte bepakt is, blaast onze deskundige lucht in of uit de gesloten ruimte met een gecertificeerde machine. Dit wordt, indien nodig, herhaald totdat de ruimte vrij van gassen is. Filters in de afzuiging van onze machines sparen het milieu.

Natuurlijk ventileren
Containers kunnen ook op natuurlijke wijze geventileerd worden. Deze methode is echter lang niet zo effectief als mechanisch ventileren. Daarom beoordeelt onze gasdokter eerst of deze methode het gewenste effect heeft. 

 

Let op: bij natuurlijk ventileren kunnen er schadelijke gassen in het milieu terechtkomen. Het kan zijn dat u een vergunning moet hebben voor deze manier van ventileren.

Meten
Het resultaat van de ventilatiemethodes moet natuurlijk altijd een gasvrije container zijn. Onze gasdokter overlegt van tevoren altijd de beste methode voor uw situatie.

Onze metingen worden nauwkeurig uitgevoerd, zodat de resultaten eenduidig en betrouwbaar zijn. Wij meten onder andere met universele meetinstrumenten, zoals de PID-meter. 

Meer informatie over onze instrumenten.

Douane en gasvrijverklaring

De douane voert fysieke controles uit op de inhoud van uw importcontainers en documenten. Om de veiligheid van deze beambte te waarborgen, heeft u altijd een gasvrijverklaring nodig. Een gasvrijverklaring uit het buitenland wordt in Nederland niet geaccepteerd. Safety for U voert de controle op locatie voor u uit. 

Vinden wij geen schadelijke gassen in uw container? Dan ontvangt u een gasvrijverklaring, die maximaal 2 uur geldig is. Zowel u als de douanebeambte ontvangt hiervan een  bevestiging in de vorm van een meetcertificaat. Deze wordt ook naar de opdrachtgever gestuurd.

Bevinden zich in de container gevaarlijke gassen? Dan moet deze worden ontgast op een door de douane vergund gasvak.

Wilt u meer weten of een afspraak maken met onze gasdokters?